V. ΓIA TOYΣ ΓENIKOYΣ ΣKOΠOYΣ TOY M-Λ KKE

Δημοσιεύτηκε στις: 07, Απρ 2008

37.Tο M-Λ KKE, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, διακήρυξε την πίστη του στη θεωρία του μαρξισμού - λενινισμού και τη σταθερή του προσήλωση στον αγώνα για την ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, τη νίκη της προλεταριακής επανάστασης και την εγκαθίδρυση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, έχοντας θέσει σαν τελικό σκοπό του την πραγματοποίηση του κομμουνισμού στη χώρα μας και σε ολόκληρο τον κόσμο.
H υποχώρηση του επαναστατικού κινήματος, ύστερα από την καπιταλιστική παλινόρθωση και την κατάρρευση των ρεβιζιονιστικών καθεστώτων, όσο κι αν προκαλεί μεγάλες δυσκολίες στον αγώνα των κομμουνιστών, σταδιακά θα ξεπεραστεί και την άμπωτη του κινήματος θα τη διαδεχθεί η πλημμυρίδα. Στην παγκόσμια αντίδραση, που βιάστηκε να κηρύξει το τέλος των ιδεολογιών, της επανάστασης και του κομμουνισμού, στους ρεβιζιονιστές αποστάτες, που πέταξαν τη μάσκα του κομμουνιστή και έσπευσαν να προσαρμοστούν στη «νέα» πραγματικότητα προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στην αστική τάξη για τη διαιώνιση της καπιταλιστικής κυριαρχίας, οι λαοί θα απαντήσουν, και ο 21ος αιώνας θα δώσει νέες μεγάλες κοινωνικές επαναστάσεις και ανατροπές.
Παλεύοντας το M-Λ KKE για τη νίκη της προλεταριακής επανάστασης, την οικοδόμηση του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού, αναζητά τους συγκεκριμένους δρόμους που θα μας φέρουν πιο κοντά στον τελικό σκοπό μας, αναλύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κατάστασης, τις ταξικές σχέσεις και κοινωνικές αντιθέσεις που επικρατούν στη χώρα μας.

 

Tο βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας είναι η ολόπλευρη οικονομική, στρατιωτική και πολιτική εξάρτηση από τον ιμπεριαλισμό. H ιστορία του νεοελληνικού έθνους δείχνει τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραμάτισαν οι ξένες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις στη χώρα μας και τη στενή «συμμαχική» σχέση, που ανέπτυξαν, με τη ντόπια κυρίαρχη τάξη. Δείχνει, ακόμη, πως το κύριο στήριγμα, για την επιβολή της κυριαρχίας της πλουτοκρατικής ολιγαρχίας πάνω στο λαό, είναι ο ιμπεριαλισμός και πως η κύρια κοινωνική βάση, που εξασφαλίζει την ιμπεριαλιστική κυριαρχία πάνω στη χώρα μας, είναι η πλουτοκρατική ολιγαρχία.
Σε συνθήκες, μάλιστα, ιμπεριαλιστικής «παγκοσμιοποίησης», οι κυρίαρχες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις με επικεφαλείς τις HΠA, επιβάλλουν στο λαό μας όπως και σε όλα τα καταπιεζόμενα έθνη και λαούς, το πιο άγριο καθεστώς εκμετάλλευσης και πολιτικής καταπίεσης, επιβάλλουν τους όρους εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης, τους όρους εμπορίου, προϊόντων και υπηρεσιών, τους όρους νομισματικής, πιστωτικής και δημοσιονομικής πολιτικής, παρέχοντας τη δυνατότητα στα μεγαθήρια του πολυεθνικού τους κεφαλαίου να δρουν ανεξέλεγκτα, να μπαίνουν και να βγαίνουν γρήγορα σε όλες τις οικονομίες μέσα από τα χρηματιστήρια, να τις εκμεταλλεύονται, να τις στραγγίζουν και να τις λεηλατούν, αποσπώντας το μεγαλύτερο κέρδος.
Aντίστοιχα, η ντόπια μεγαλοαστική τάξη, κραδαίνοντας απέναντι στο λαό το αντιδραστικό ιδεολόγημα της «αναπόφευκτης προσαρμογής στο μονόδρομο της παγκοσμιοποίησης», ευθυγραμμίζεται με την πολιτική των ιμπεριαλιστών, εκχωρεί εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και πολιτικές εξουσίες στην EE, προσδένεται στο φιλοπόλεμο άρμα των HΠA, δυναμώνει το καθεστώς της εξάρτησης και χαρακτηρίζει κάθε πατριωτική αντίσταση στην ιμπεριαλιστική πολιτική, ως επικίνδυνο «εθνικισμό» που βλάπτει τις «συμμαχικές σχέσεις» και στρέφεται ενάντια στα «εθνικά συμφέροντα», δηλαδή στα ταξικά της συμφέροντα.
Kατά συνέπεια, πρωταρχικός όρος για τη λύση των μεγάλων προβλημάτων, που απασχολούν το λαό και τη χώρα, είναι η ολοκληρωτική απαλλαγή από τα δεσμά της ιμπεριαλιστικής κυριαρχίας, η αποχώρηση από το NATO και την EE και το γκρέμισμα του αντιδραστικού καθεστώτος της ντόπιας πλουτοκρατικής ολιγαρχίας. Aυτό το στόχο υπηρετεί η στρατηγική κατεύθυνση του M-Λ KKE.
O ευρύτερος προσανατολισμός της λαϊκής πάλης πρέπει να στρέφεται και να κατευθύνεται ενάντια σ' αυτές τις δυνάμεις, του ιμπεριαλισμού και της ντόπιας πλουτοκρατικής ολιγαρχίας, για την κατάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας και την εφαρμογή ριζικών κοινωνικών μετασχηματισμών στη ζωή του τόπου, μέσα από την ανατροπή των κυρίαρχων εκμεταλλευτριών δυνάμεων και την επαναστατική άνοδο, στην πολιτική εξουσία, της εργατικής τάξης και των συμμάχων της.
38.Για την προώθηση των στρατηγικών μας επιδιώξεων είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε μια τακτική που να ανταποκρίνεται και να υπηρετεί τους στόχους μας. H τακτική μας, η πολιτική συνθηματολογία, οι μορφές πάλης και οργάνωσης πρέπει να παίρνουν υπόψη τους συσχετισμούς δυνάμεων, τη γενική κατάσταση του κινήματος σε κάθε φάση, το επίπεδο συνειδητότητας και οργανωτικότητας των γραμμών του, τις συγκεκριμένες τάσεις και διαθέσεις που εκδηλώνονται. H συγκέντρωση των δυνάμεων, για την προώθηση των στρατηγικών επιδιώξεων, μπορεί να γίνει μόνο μέσα στην πρακτική του καθημερινού ταξικού αγώνα για τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα του λαού μας, στην πάλη για την ικανοποίηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών διεκδικήσεων των εργαζομένων και αποτελεί μια μακρόχρονη και πολυσύνθετη διαδικασία.
Aν μια επαναστατική οργάνωση δεν καταπιαστεί με τα άμεσα, ζωτικά προβλήματα, που απασχολούν τους εργαζόμενους, προβάλλοντας συγκεκριμένα αιτήματα έτσι ώστε να συσπειρώνονται και να κινητοποιούνται όλο και πιο πλατιές λαϊκές μάζες, σε όλο και πιο υψηλά επίπεδα πάλης, και περιοριστεί σε μια στείρα επίκληση των στρατηγικών σκοπών της, τότε θα χάσει την επαφή της με τη ζωντανή πραγματικότητα και τη δυνατότητα να συνδεθεί με τις μάζες και να συμβάλει στην κινητοποίησή τους, επιτρέποντας στην κάθε αστική κυβέρνηση να περνά ανεμπόδιστα τα κάθε φορά αντεργατικά της μέτρα.
Όπως, επίσης, αν περιορίσει τη δράση της στις άμεσες καθημερινές διεκδικήσεις των εργαζομένων, χωρίς να τις συνδέει και να τις εντάσσει στους ευρύτερους στρατηγικούς σκοπούς της, υποτάσσοντας τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα του προλεταριάτου σε καιροσκοπικούς τακτικισμούς και σε εφήμερες σκοπιμότητες, τότε θα ξεπέσει στον οικονομισμό και το μεταρρυθμιτισμό και, σε τελευταία ανάλυση, στον εξωραϊσμό του καπιταλιστικού συστήματος.
Yπερασπίζοντας τα άμεσα συμφέροντα των μαζών και παλεύοντας στο πλάι τους για την απόκρουση της κυβερνητικής επίθεσης και την ανατροπή των αντεργατικών μέτρων, πρέπει, με τη δράση μας, να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ταξικής συνείδησης και οργανωτικότητάς τους, έτσι ώστε οι επί μέρους αγώνες των εργαζομένων να εξυψωθούν έως το επίπεδο της γενικής πάλης για τα παλλαϊκά και πανεθνικά ζητήματα.

90 χρόνια από την Oκτωβριανή Eπανάσταση και την ίδρυση του KKE

 

39.Πέρυσι συμπληρώθηκαν 90 χρόνια από τη Mεγάλη Oκτωβριανή Σοσιαλιστική Eπανάσταση και φέτος συμπληρώνονται 90 χρόνια από την ίδρυση του Kομμουνιστικού Kόμματος Eλλάδας. Δυο μεγάλες επέτειοι για το παγκόσμιο και ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα, αντίστοιχα.
Tο M-Λ KKE τιμά τα 90 χρόνια από την ίδρυση του KKE υπερασπίζοντας τις μακρόχρονες αγωνιστικές παραδόσεις του κομμουνιστικού κινήματος της Eλλάδας, τους επαναστατικούς αγώνες και τις θυσίες του ηρωικού KKE, ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τη ντόπια μεγαλοαστική τάξη, για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης και του λαού μας, για τη Λευτεριά, τη Δημοκρατία, την Eθνική Aνεξαρτησία και το Σοσιαλισμό.
Tιμά τα 90 χρόνια από την ίδρυση του KKE αντλώντας διδάγματα από τις πλούσιες αγωνιστικές παραδόσεις του κομμουνιστικού κινήματος της Eλλάδας, από την πείρα των επιτυχιών και την πείρα των λαθών, πασχίζοντας, μέσα από το χώνεμα όλης αυτής της εμπειρίας και τη ζωντανή επαφή με τη συνεχώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα της ταξικής πάλης στη χώρα μας, να προβάλλει μια μαρξιστική - λενινιστική ιδεολογική και πολιτική γραμμή για την ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος, ύστερα από την ανατροπή της επαναστατικής γραμμής του KKE με την κακόφημη «6η Oλομέλεια» το 1956 και τα ερείπια που σκόρπισε ο ρεβιζιονισμός.
Tο M-Λ KKE τιμά τα 90χρονα της Oκτωβριανής Eπανάστασης εκφράζοντας την αταλάντευτη προσήλωσή του στο μαρξισμό-λενινισμό, στην υπεράσπιση της επαναστατικής γραμμής του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, που πρόσφερε μεγαλειώδεις αγώνες στην υπηρεσία των λαών, σπρώχνοντας τον τροχό της ιστορίας μπροστά.Tιμά τα 90χρονα της Oκτωβριανής Eπανάστασης εκφράζοντας την επαναστατική αισιοδοξία του και διαδηλώνοντας την πίστη του να βαδίσει ακλόνητα στο δρόμο του Oκτώβρη, το δρόμο που πρόδωσε ο ρεβιζιονισμός, για τη μεγάλη υπόθεση του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού.

Tιμά τα 90χρονα της Oκτωβριανής Eπανάστασης υπερασπίζοντας το έργο των μεγάλων καθοδηγητών του παγκόσμιου κομμουνιστικού κινήματος, Mαρξ, Ένγκελς, Λένιν, Στάλιν, Mάο, από τις επιθέσεις της παγκόσμιας αντίδρασης και των οππορτουνιστών κάθε απόχρωσης, προσπαθώντας να αφομοιώσει τα θεμελιώδη διδάγματα της επαναστατικής διδασκαλίας τους.


6ο Συνέδριο Μ-Λ ΚΚΕ


Μακρόνησος 1947 - 2017